ตรวจนับเซลล์ง่ายๆด้วยเครื่องมือวิทยาศาสตร์

ตรวจนับเซลล์ง่ายๆด้วยเครื่องมือวิทยาศาสตร์ (1)

ตรวจนับเซลล์ง่ายๆด้วยเครื่องมือวิทยาศาสตร์

ตรวจนับเซลล์ง่ายๆด้วยเครื่องมือวิทยาศาสตร์ ในปัจจุบันมีเครื่องมือวิทยาศาสตร์มากมายที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทดลองด้านวิทยาศาสตร์ เช่นเดียวกันกับบทความนี้ที่จะมาแนะนำเครื่องมือวิทยาศาสตร์ที่ช่วยในการตรวจนับเซลล์ง่ายๆและได้ผลลัพธ์ที่แม่นยำ

ตรวจนับเซลล์ง่ายๆด้วยเครื่องมือวิทยาศาสตร์ (2)

การตรวจนับเซลล์คืออะไร

การตรวจนับเซลล์ (Cell Counting) คือการนำเซลล์มาทําการนับจำนวนและคำนวณความเข้มข้นของเซลล์ เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์ต่อไป การตรวจนับเซลล์มีความสำคัญในห้องปฏิบัติการ เพราะจำนวนเซลล์จะบ่งบอกถึงสภาพความพร้อมและคุณภาพของเซลล์ที่นำมาใช้ทดลอง

ความสำคัญในการตรวจนับเซลล์

 • ช่วยในการวินิจฉัยโรค – การนับเซลล์บางชนิด เช่น เม็ดเลือดขาว ช่วยในการวินิจฉัยโรคได้
 • ติดตามการรักษา – การนับเซลล์ช่วยให้ทราบว่าการรักษามีประสิทธิภาพหรือไม่
 • คาดการณ์โรค – การนับเซลล์บางชนิดช่วยบ่งบอกการเปลี่ยนแปลงที่อาจนําไปสู่การเกิดโรคได้
 • ติดตามพยาธิสภาพ – การนับเซลล์ช่วยให้ติดตามการเปลี่ยนแปลงทางพยาธิสภาพของโรคได้
 • ประเมินผลการรักษา – ช่วยบอกถึงประสิทธิภาพของการรักษา เช่น การนับเม็ดเลือดขาวหลังให้ยาเคมีบําบัด
 • ติดตามความก้าวหน้าของโรค – ช่วยบอกระยะของโรค เช่น มะเร็ง ได้

 

เครื่องมือวิทยาศาสตร์ Cell Counting Assays

เป็นเครื่องมือวิทยาศาสตร์ที่นิยมใช้ในการตรวจนับเซลล์ จากบริษัทนำเข้าเครื่องมือวิทยาศาสตร์ไบโอแอคทีฟ เป็นตัวแทนจำหน่ายเครื่องมือวิทยาศาสตร์ ราคาถูก คุณภาพดี 

เครื่องมือวิทยาศาสตร์ Cell-Counting-Assays
เครื่องมือวิทยาศาสตร์ Cell-Counting-Assays

 

เครื่องมือวิทยาศาสตร์ Cell Counting Assays คือเครื่องมือที่ใช้ในการตรวจนับและวัดจํานวนเซลล์ เป็นชุดทดสอบ DeNovix CellDrop ที่ใช้งานง่ายและออกแบบมาสำหรับการใช้งาน Brightfield และ Fluorescence ที่โหลดไว้ล่วงหน้าในเครื่องมือ CellDrop DeNovix มีชุดทดสอบหลายชุดสำหรับการนับเซลล์เพื่อการประเมินความมีชีวิต รวมถึง Acridine Orange / Propidium Iodide (AO/PI) สำหรับเครื่องนับเซลล์เรืองแสง CellDrop FL

วิธีการใช้งานเครื่องมือวิทยาศาสตร์ Cell Counting Assays มีขั้นตอนดังนี้

 1. เตรียมตัวอย่างเซลล์ที่ต้องการนับ โดยทําให้เซลล์แขวนลอยอยู่ในสารละลาย
 2. เติม Reagent ตามชนิดของ Assay เช่น Trypan Blue, MTT, AlamarBlue ลงไปในตัวอย่างเซลล์
 3. บ่มตัวอย่างเซลล์ที่เติม Reagent ใน Incubator ที่อุณหภูมิเหมาะสม เป็นเวลาที่เหมาะสมตามแต่ละ Assay
 4. นําตัวอย่างเซลล์ไปวัดค่าด้วยเครื่องมือตามชนิดของ Assay เช่น วัดความเข้มข้นของสีด้วย Spectrophotometer
 5. คํานวณหาจํานวนเซลล์จากค่าที่ได้ โดยเทียบกับ Standard Curve ที่สร้างไว้
 6. วิเคราะห์และแปลผลลัพธ์ที่ได้ เพื่อบอกสภาพของเซลล์นั้นๆ

นอกจากนี้ ควรมีตัวอย่าง Control เปรียบเทียบด้วยทุกครั้ง เพื่อให้ผลการทดลองมีความถูกต้องแม่นยํามากที่สุด

 

บทความที่เกี่ยวข้อง

หากใครกำลังมองหาเทคโนโลยีครื่องมือวิทยาศาสตร์ บริษัทเครื่องมือวิทยาศาสตร์ ไบโอแอคทีฟ จำกัด เป็นตัวแทนจำหน่ายเครื่องมือวิทยาศาสตร์ และอุปกรณ์ทางด้านวิทยาศาสตร์ อีกทั้งยังนำเข้าเครื่องมือวิทยาศาสตร์ชั้นนำ นอกจากนี้ทางเรายังจัดจำหน่ายเครื่องมือทางด้านอุตสาหกรรมต่างๆ รวมถึงอุปกรณ์ทั่วไปที่ใช้ในห้องปฏิบัติการ โดย บริษัทเครื่องมือวิทยาศาสตร์ ไบโอแอคทีฟ ทางเรามีผู้เชี่ยวชาญคอยให้คำปรึกษาฟรี

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม คลิก

หากสนใจเครื่องมือวิทยาศาสตร์ติดต่อได้ที่
เบอร์โทร : 0-2350-3090

Line : @Bio-Active Official

Facebook : Bio-Active Co.,Ltd