Monthly Archives: สิงหาคม 2023

ทำไม Genome จึงได้รับความสนใจอย่างมากในปัจจุบัน ?

การแพทย์จีโนมิกส์ คืออะไร ? การแพทย์จีโนมิกส์  (Genomic […]

แยก DNA ออกจากสารอื่นง่ายๆด้วยเครื่องมือวิทยาศาสตร์

แยก DNA ออกจากสารอื่นง่ายๆด้วยเครื่องมือวิทยาศาสตร์

แยก DNA ออกจากสารอื่นง่ายๆด้วยเครื่องมือวิทยาศาสตร์

เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ปิเปตต์อิเล็กทรอนิกส์ VS ปิเปตต์ธรรมดา

เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ปิเปตอิเล็กทรอนิค VS ปิเปตธรรมดา

เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ปิเปตต์อิเล็กทรอนิกส์ VS ปิเปตต์ธ […]

วิเคราะห์ลำดับเบส NGS ด้วยเครื่องมือวิทยาศาสตร์ยุคใหม่

วิเคราะห์ลำดับเบส NGS Next Generation Sequencing ด้วยเครื่องมือวิทยาศาสตร์ยุคใหม่

วิเคราะห์ลำดับเบส NGS ด้วยเครื่องมือวิทยาศาสตร์ยุคใหม่

ทำความรู้จักเครื่องมือวิทยาศาสตร์ Reagent Kit

ทำความรู้จักเครื่องมือวิทยาศาสตร์ Reagent Kit

ทำความรู้จักเครื่องมือวิทยาศาสตร์ Reagent Kit