Monthly Archives: ตุลาคม 2023

ความรู้เรื่องจีโนม ช่วยให้มีชีวิตที่ดีขึ้นยังไง

บทความในวันนี้จะว่าด้วยประโยชน์ของจีโนม ต่อคุณภาพชีวิตข […]

เลือกเครื่องมือวิทยาศาสตร์ Illumina ในการตรวจ NGS

เลือกเครื่องมือวิทยาศาสตร์ illumina ในการตรวจ NGS

เลือกเครื่องมือวิทยาศาสตร์ Illumina ในการตรวจ NGS

เทคนิคการใช้เครื่องวิทยาศาสตร์ PCR เพื่อเพิ่มจำนวน DNA

เทคนิคการใช้เครื่องวิทยาศาสตร์ PCR เพื่อเพิ่มจำนวน DNA (2)_2

เทคนิคการใช้เครื่องวิทยาศาสตร์ PCR เพื่อเพิ่มจำนวน DNA

ตรวจความแตกต่างของ DNA ด้วยเครื่องมือวิทยาศาสตร์ Illumina Microarray

ตรวจความแตกต่างของ DNA ด้วยเครื่องมือวิทยาศาสตร์ Illumina microarray (1)

ตรวจความแตกต่างของ DNA ด้วยเครื่องมือวิทยาศาสตร์ Illumi […]

แนะนำอุปกรณ์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ คุณภาพสูง ราคาถูก

แนะนำอุปกรณ์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ คุณภาพสูง ราคาถูก

แนะนำอุปกรณ์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ไบโอแอคทีฟ ราคาถูก