BioTech เทคโนโลยีชีวภาพคืออะไร ?

Biotechnology หรือ เทคโนโลยีชีวภาพคืออะไร ?


           หลังจาก Intro เกี่ยวกับผู้ที่ได้รับรางวัล Nobel จากการพัฒนาวัคซีน mRNA กันไปแล้ว บทความแรกของ Chapter ใหม่ของเราคืออธิบายก่อนว่า เทคโนโลยีชีวภาพ (Biotechnology) คืออะไร ?

           เทคโนโลยีชีวภาพ = เทคโนโลยี + ชีววิทยา หมายถึงศาสตร์ที่นำความรู้ทางชีววิทยามาประยุกต์ใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์ในหลากหลายด้าน ความรู้ทางชีววิทยาที่ว่านั่นก็คือ สิ่งมีชีวิตแต่ละชนิด มีชีวิตยังไง? ทำอะไรได้บ้าง? ทำได้ยังไง? โดยมีจุดประสงค์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของมนุษย์และสัตว์ เพื่อให้มีสุขภาพที่ดีขึ้น ลดการติดเชื้อจากเชื้อโรค การวินิจฉัยและรักษาโรคดีขึ้น หรือในฝั่งของอุตสาหกรรมเกษตร อุตสาหกรรมอาหาร เช่น เพื่อให้ผลผลิตเยอะขึ้น แต่ต้นทุนเท่าเดิมหรือถูกลง


ในบทความนี้จะขอยกตัวอย่างการใช้เทคโนโลยีชีวภาพ เพื่อให้เห็นภาพกันนะครับ

           รู้ไหมครับว่า การผสมแบบคัดเลือกพันธุ์ (Selective breeding) เช่นเราอยากได้ แม่พันธุ์วัวที่ให้ปริมาณน้ำนมเยอะๆ อยากได้วัวที่มีลายเนื้อสวยๆ หมูเนื้อนุ่มๆ แบบสายพันธุ์คุโรบูตะ หรือ การผสมพันธุ์ข้าว ได้ข้าวสีทองที่ให้วิตามินเอในปริมาณเยอะๆ คือเทคโนโลยีชีวภาพในระดับเริ่มต้น 

          การหมักเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้มีกลิ่นหอม นุ่มคอ การทำขนมปังให้ฟู นุ่มเนื้อสัมผัสดี ก็นับเป็นผลผลิตเทคโนโลยีชีวภาพ เพราะสิ่งที่ช่วยหมักแอลกอฮอล์และทำให้แป้งขนมปังฟู มาจากยีสต์ ซึ่งยีสต์แต่ละสายพันธุ์ก็ให้ผลผลิต ทั้งปริมาณแอลกอฮอล์ กลิ่น สี หรือ เวลาในการฟูของแป้งขนมปังไม่เท่ากัน

          การผลิตวัคซีน ที่ดัั้งเดิมใช้ เชื้อโรคแบบอ่อนแรงมาฉีดเข้าร่างกาย ก็เป็นการศึกษาในด้านเทคโนโลยีชีวภาพทั้งสิ้น

          ซึ่งจุดเปลี่ยนสำคัญที่ทำให้เทคโนโลยีชีวภาพก้าวมาได้ไกลขนาดนี้ คือเมื่อโลกเรารู้จักกับการหาลำดับ DNA (DNA Sequencing) เพราะว่าลักษณะ หน้าที่ การทำงานของสิ่งมีชีวิตทุกชนิดล้วนกำหนดด้วย DNA ดังนั้นการที่เรามีเครื่องมือที่สามารถลำดับ DNA ของสิ่งมีชีวิตชนิดต่างๆ ได้ ส่งผลให้เรารู้และเข้าใจสิ่งมีชีวิตนั้นๆ อย่างลึกซึ้ง  

  • เราสามารถพัฒนาให้พืช มีวิตามิน แร่ธาตุที่สูงขึ้น ให้ทนต่อยาฆ่าศัตรูพืช ทนต่อโรคที่เกิดจากศัตรูพืช 
  • เราสามารถคัดเลือกสายพันธุ์สัตว์และพืช ได้เร็วขึ้น จากเดิมที่ต้องปล่อยให้เกิดการผสมพันธุ์และดูผลที่เกิดขึ้น อย่างน้อย 2-3 ช่วงอายุ ปัจจุบันสามารถใช้การดูลำดับ DNA และเลือกพ่อพันธุ์ แม่พันธุ์ได้เลยภายใน 1 ช่วงอายุ
  • เราสามารถผลิตวัคซีนที่มีประสิทธิภาพป้องกันการติดโรคอย่างดีเยี่ยม ในระยะเวลาสั้น โดยไม่ต้องเพาะเลี้ยงไวรัส เหมือนสมัยก่อน
  • เราสามารถใช้พืชบางชนิด กำจัดสารพืชในพื้นที่ที่มีการรั่วหรือตกค้างของสารพิษได้

นี่เป็นเพียงตัวอย่างไม่กี่อย่างของเทคโนโลยีชีวภาพ ใน EP.1 เท่านั้น ติดตาม Biotech Article ของ Bio-Active ไว้สำหรับบทความน่าสนใจในอนาคตครับ

อ้างอิง

 1. Biotechnology Frequently Asked Questions (FAQs). U.S. DEPARTMENT OF AGRICULTURE. https://www.usda.gov/topics/biotechnology/biotechnology-frequently-asked-questions-faqs
 2. What is Biotechnology?. Master of Biotechnology, University of Pennsylvania. https://biotech.seas.upenn.edu/what-is-biotechnology/
 3. What is Biotechnology?. Biotechnology Innovation Organization. https://www.bio.org/what-biotechnology