วิจัยโรคร้ายด้วยการมองดูเซลล์ กับ Single-Cell Analysis

วิจัยโรคร้ายด้วยการมองดูเซลล์ กับ Single-Cell Analysis


 

Single-Cell Analysis ที่ผ่านมาได้มีการศึกษาเซลล์ในร่างกายเพื่อวิเคราะห์ว่าร่างกายของผู้ป่วยในโรคต่าง ๆ มีจำนวนเซลล์อะไรบ้างที่ผิดปกติจากคนทั่วไป จึงมีการวิเคราะห์เซลล์เดี่ยว (Single-Cell Analysis) ที่จะช่วยให้สามารถศึกษาการเปลี่ยนแปลงของเซลล์ภายในกลุ่มเซลล์ (อวัยวะหรือเนื้อเยื่อต่าง ๆ )ได้อย่างละเอียดขึ้น ดังนั้นแล้ว การวิจัยค้นคว้าโรคร้ายต่าง, การพัฒนายารักษาหรือการวิเคราะห์ความแตกต่างของเซลล์ จึงจำเป็นต้องมีการวิเคราะห์เซลล์เดี่ยวในเชิงลึก แต่เนื่องจากเทคโนโลยีสมัยก่อนที่ยังไม่ก้าวหน้ามาก การที่จะวิเคราะห์เซลล์เดี่ยวจึงใช้เวลานาน

อะไรคือ cell ?

Cell เป็นสิ่งมีชีวิตที่มีขนาดเล็กที่สุดในร่างกาย ซึ่งสามารถเพิ่มจำนวน และตอบสนองต่อสิ่งเร้าได้ ซึ่งเซลล์ในร่างกายของมนุษย์วัยทำงานจะมีจำนวนถึง 40 ล้านล้านเซลล์ และด้วยพฤติกรรมการใช้ชีวิตประจำวันของแต่ละคนที่ต่างกัน ทำให้เซลล์ในร่างกายของคนเราไม่เหมือนกันด้วย

 

 


Single-Cell Analysis ที่ผ่านมาได้มีการศึกษาเซลล์ในร่างกายเพื่อวิเคราะห์ว่าร่างกายของผู้ป่วยในโรคต่าง ๆ มีจำนวนเซลล์อะไรบ้างที่ผิดปกติจากคนทั่วไป จึงมีการวิเคราะห์เซลล์เดี่ยว (Single-Cell Analysis) ที่จะช่วยให้สามารถศึกษาการเปลี่ยนแปลงของเซลล์ภายในกลุ่มเซลล์ (อวัยวะหรือเนื้อเยื่อต่าง ๆ )ได้อย่างละเอียดขึ้น ดังนั้นแล้ว การวิจัยค้นคว้าโรคร้ายต่าง, การพัฒนายารักษาหรือการวิเคราะห์ความแตกต่างของเซลล์ จึงจำเป็นต้องมีการวิเคราะห์เซลล์เดี่ยวในเชิงลึก แต่เนื่องจากเทคโนโลยีสมัยก่อนที่ยังไม่ก้าวหน้ามาก การที่จะวิเคราะห์เซลล์เดี่ยวจึงใช้เวลานาน


 

 

แต่ด้วยเทคโนโลยีปัจจุบัน การวิเคราะห์เซลล์เดี่ยวสามารถทำได้ด้วยเวลาที่รวดเร็วและแม่นยำมากขึ้น ด้วยเทคโนโลยี Next GEM (The Next GEM technology) ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ช่วยให้กระบวนการวิเคราะห์เซลล์เดี่ยวเกิดความรวดเร็ว แม่นยำ น่าเชื่อถือ โดยการสร้างพาร์ติชันเซลล์เดี่ยวได้ถึงหลายแสนพาร์ติชัน แต่ละพาร์ติชันจะมีบาร์โค้ดที่ใช้ระบุต่อไปยังการวิเคราะห์ในขั้นต่อไป บวกกับระบบนำส่งน้ำยาและระบบในการวิเคราะห์ที่มาพร้อมกับตัวเครื่อง ทำให้สามารถค้นพบและเข้าถึงข้อมูลทางชีวภาพที่ยังไม่เคยถูกเข้าถึงมาก่อนได้

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ : https://www.bio-active.co.th/

 

reference 1 : https://shorturl.at/pEHLX

reference 2 : https://www.bio-active.co.th/product/chromium-x/