Personalized Medicine

Personalized Medicine คืออะไร ?


          หากไปที่ร้านเสื้อผ้า ทุกคนคิดว่าเด็กชายวัยรุ่นจะซื้อเสื้อผ้าแบบเดียวกับคุณยายหรือไม่?  แน่นอนว่าคำตอบคือไม่ แต่ทำไมเมื่อพวกเขาเจ็บป่วย ทั้งคู่กลับได้รับการรักษาพยาบาลแบบเดียวกัน  จ่ายยารักษาโรคที่เหมือนกัน เพราะว่าการรักษาโรคและ การจ่ายยาเพื่อรักษาโรคในปัจจุบัน กำหนดโดยใช้ค่าเฉลี่ยทางสถิติ ดังนั้นจึงใช้ได้กับผู้ป่วยบางราย แต่ไม่ใช่สำหรับผู้ป่วยทุกราย เนื่องจากความแตกต่างทางพันธุกรรมระหว่างประชากร ผลกลายเป็นว่าคุณยายอาการทุเลาลงกว่าเด็กชาย ซึ่งนั่นอาจจะเป็นเพราะ ร่างการของคุณยายตอบสนองต่อยาชนิดนั้นได้ดี เลยทำให้หายไวกว่าเด็กชาย หรือบางทีร่างกายของเด็กชายอาจจะไม่ตอบสนองต่อยานั้นเลย หรือถ้าขั้นร้ายแรงที่สุดคือเกิดอาการแพ้ยาได้

           จึงได้เกิดแนวคิดทางแพทย์แบบใหม่ขึ้นเรียกว่า personalized medicine การรักษาที่ถูกออกแบบมาเพื่อคุณโดยเฉพาะ เปรียบเหมือนกับการตัดสูท ตัดเสื้อผ้าตามขนาดรูปร่างความชอบของแต่ละบุคคลนั้นเอง

           Personalized medicine หรือ Precision Medicine เป็นการเลือกการรักษาทางการแพทย์และการให้ยาในปริมาณที่เหมาะสมแก่ผู้ป่วยแบบจำเพาะต่อบุคคล  personalized medicine ในด้านที่เกี่ยวกับยาเป็นการตรวจให้รู้ว่าคนคนนั้นมีความผิดปกติทางพันธุกรรมที่จะส่งผลให้ร่างกายของเขาตอบสนองต่อยาบางชนิดมากหรือน้อยกว่าคนทั่วไปหรือไม่ เพื่อให้คุณหมอปรับเปลี่ยนชนิดและขนาดยาให้เหมาะสมกับตัวคนไข้ต่อไป โดยคุณหมอสามารถทำนายว่าคนไข้จะมีการตอบสนองอย่างไรต่อการรักษา ด้วยการวิเคราะห์ความแตกต่างทางพันธุกรรมในยีนที่ควบคุมการออกฤทธิ์ของยา

 

 

Personalized medicine ช่วยเรื่องอะไรบ้าง ?


1. เปลี่ยนการเน้นยารักษาโรคเป็นการกินยาเพื่อป้องกันโรคแทน

2. ทำนายความเสี่ยงต่อโรค

3. ปรับปรุงการตรวจหาโรค

4. ทำนายการลุกลามของโรค

5. ปรับแต่งกลยุทธ์การป้องกันโรค

6. กำหนดยาที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น

7. หลีกเลี่ยงการสั่งจ่ายยาที่มีผลข้างเคียงในแต่ละบุคคลที่สามารถคาดเดาได้

 

8. ลดเวลา ต้นทุน และอัตราความล้มเหลวของการจ่ายยา

9. กำจัดการลองผิดลองถูกในการจ่ายยาที่ทำให้ค่ารักษาพยาบาลสูงเกินจริงและบั่นทอนผู้ป่วย

 

 

Personalized medicine  โดย Next Generation Sequencing (NGS)


 

      โดย Personalized medicine ทำได้ด้วยการใช้  เทคโนโลยีการถอดรหัสพันธุกรรมของมนุษย์ (DNA sequencing) ที่ลงรายละเอียดลึกระดับDNA โดยคำนึงถึงความผิดปกติของยีน สภาพแวดล้อมและวิถีชีวิตของแต่ละบุคคล ช่วยในการรักษาแบบกำหนดเป้าหมายเฉพาะบุคคล ช่วยเพิ่มอัตรารอดและหายจากโรคที่รักษายาก  เพื่อประโยชน์ในการปรับปรุงสุขภาพของประชาชน

       ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา มีการพัฒนาและนำเอาวิธีการจัดลำดับเบสแบบใหม่มาใช้ ซึ่งวิธีใหม่นี้มีความสามารถในการหาลำดับเบส ในปริมาณที่มากกว่า (high- throughput) ทำได้หลายตัวอย่างในเวลาเดียวกัน (multiplexing) และ มีความไวในการตรวจหาการกลายพันธุ์ของ DNA สูงกว่า (high sensitivity) ซึ่งวิธีนี้เรียกรวมๆ ว่า Next Generation Sequencing (NGS)

โดยในปัจจุบันเทคโนโลยี NGS ที่เป็นที่นิยมและใช้กันมากที่สุดได้แก่ sequencing by synthesis (SBS) technology ของบริษัท Illumina และ semiconductor sequencing technology ของบริษัท Life Technologies NGS ได้ถูก นำมาใช้กันอย่างแพร่หลายในโรงพยาบาลหลายแห่งและห้องปฏิบัติการชั้นนำของโลก เพื่อช่วยในการวินิจฉัย และการวิจัยโรคต่างๆ รวมถึงโรคมะเร็ง

 

หากสนใจเทคโนโลยี NGS ของ Illumina สามารติดต่อ Bio-Active ทางเรามีทีมผู้เชี่ยวชาญ (Field Application Specialist) คอยให้คำปรึกษาฟรี!

 

อ้างอิง

  1. WHAT IS PERSONALIZED MEDICINE?

           https://www.jax.org/personalized-medicine/precision-medicine-and-you/what-is-precision-medicine

  1. การใช้เทคโนโลยี Next Generation Sequencing ในการวินิจฉัย รักษาและวิจัยโรคมะเร็ง

           โดย ณฐินี จินาวัฒน์ และ ภูมิ สุขธิติพัฒน์

           file:///D:/artteristic,+Journal+manager,+062-065.pdf

  1. Personalized Medicine อ.พญ.พัชร นันทศรี ภาควิชาชีวเคมี Faculty of Medicine Siriraj Hospital
    คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
    https://www.si.mahidol.ac.th/sidoctor/e-pl/admin/article_files/439_1.pdf