ความรู้เรื่องจีโนม ช่วยให้มีชีวิตที่ดีขึ้นยังไง


บทความในวันนี้จะว่าด้วยประโยชน์ของจีโนม ต่อคุณภาพชีวิตของเรา  (อ่านบทความ GENOME คืออะไร ? ได้ที่นี่) หลังจากที่เราเข้าใจในจีโนมแล้ว เราจะมาดูว่า จีโนมทำให้ชีวิตเราดีขึ้นได้ยังไงบ้าง

 

           เนื่องจากจีโนมอยู่ในสิ่งมีชีวิตทุกชนิด ดังนั้นการที่ร่างกายของสิ่งมีชีวิตผิดปกติ ก็สามารถตรวจดูจีโนมเพื่อวิเคราะห์ว่า เกิดจากสาเหตุอะไรได้เช่นกัน ตัวอย่างเช่น นักวิจัยมีข้อมูลว่า คนที่ป่วยเป็นมะเร็งอาจจะมีความผิดปกติในจีโนมที่จุดเดียวกันกับจีโนมของคนที่เป็นมะเร็งประเภทเดียวกัน ซึ่งจีโนมของคนปกติก็จะไม่มีลักษณะเฉพาะดังกล่าว ข้อมูลดังกล่าวจะช่วยยืนยันได้ว่าตัวเรามีลักษณะจีโนมที่ผิดปกติคล้ายกับคนที่เป็นมะเร็งรึเปล่า ซึ่งถ้ามี แสดงว่าตัวเรามีโอกาสเสี่ยงเป็นมะเร็งได้ 

 

            ซึ่งสาเหตุนี้ทำให้ความรู้เรื่องจีโนมเป็นสิ่งสำคัญ เพราะนอกจากจะทำให้เรารู้ถึงความผิดปกติในร่างกายแล้ว การนำข้อมูลที่ได้มาพัฒนายารักษาโรค การตรวจวินิจฉัย วัคซีน หรือแม้แต่สิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้น ก็สามารถทำได้เช่นกัน ไม่ว่าจะเป็นด้านเกษตรกรรมที่นำความรู้ทางจีโนมของพืชมาตัดแต่งให้พืชสามารถเพิ่มผลผลิตได้ดีขึ้น หรือที่บ้านเราเรียกว่าพืช GMO การนำไปใช้ในทางประวัติศาสตร์ในการค้นหาว่าบรรพบุรุษเราตั้งรกรากอยู่ที่ไหน การผลิตยาที่ใช้สำหรับรักษาผู้ป่วยที่ต้องได้รับการรักษาเฉพาะทาง การศึกษาสิ่งแวดล้อมว่าอะไรเป็นสาเหตุทำให้พื้นที่บางพื้นที่อุดมสมบูรณ์กว่าพื้นที่อื่น ๆ หรือการผลิตวัคซีนสำหรับโรค COVID-19 ก็มีการนำจีโนมมาวิเคราะห์ผ่านเทคโนโลยี NGS (Next Generation Sequencing) ทั้งหมดที่ยกตัวอย่างมานี้ ล้วนแต่มาจากการศึกษาและวิเคราะห์จีโนมทั้งสิ้น 

           ในปัจจุบันจีโนมยังมีความลับอีกมากที่พวกเรายังไม่รู้ แต่ด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าขึ้นทุกวันทำให้การวิเคราะห์ประมวลผลต่าง ๆ ก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็ว บางทีสิ่งที่เรากำลังสงสัยอยู่ทุกวันนี้ อาจจะมีคำตอบอยู่ในจีโนมก็เป็นได้

 

Credit:

https://www.genome.gov/dna-day/15-ways