ตรวจความแตกต่างของ DNA ด้วยเครื่องมือวิทยาศาสตร์ Illumina Microarray

ตรวจความแตกต่างของ DNA ด้วยเครื่องมือวิทยาศาสตร์ Illumina microarray (1)

ตรวจความแตกต่างของ DNA ด้วยเครื่องมือวิทยาศาสตร์ Illumina Microarray 

ตรวจความแตกต่างของ DNA ด้วยเครื่องมือวิทยาศาสตร์ Illumina Microarray เครื่องมือวิทยาศาสตร์ Illumina Microarray เป็นเทคนิคที่ใช้ในงานวิจัยทางชีววิทยา โดยเป็นการนําเอา DNA จำนวนมาก ๆ มาติดบนแผ่นแก้วขนาดเล็ก เรียกว่า Microarray chip

การตรวจความแตกต่างของ DNA 

DNA (Deoxyribonucleic acid) เป็นสารพันธุกรรมที่กำหนดลักษณะทางพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิต ซึ่งโครงสร้างของ DNA ประกอบด้วยลำดับเบสของนิวคลีโอไทด์ 4 ชนิด ได้แก่ A, T, C, G

การตรวจความแตกต่างของ DNA หมายถึง การตรวจวิเคราะห์ด้วยเครื่องมือวิทยาศาสตร์เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของลำดับเบสบนโมเลกุล DNA ตัวอย่างเช่น

เครื่องมือวิทยาศาสตร์ แผ่น array ของ Illumina

การทำงานของเครื่องมือวิทยาศาสตร์ Illumina Microarray คือ จะนําตัวอย่าง DNA หรือ RNA ที่สนใจ เช่น DNA จากเนื้อเยื่อผู้ป่วย นําไปปล่อยให้จับกับ DNA บนแผ่น Microarray จากนั้นตรวจจับสัญญาณโดยการติดสีฟลูออเรสเซนต์และใช้เครื่อง scanner อ่านผล ซึ่งสามารถบอกได้ว่าตัวอย่าง DNA นั้นจับกับตำแหน่งใดบนแผ่น microarray ทำให้สามารถวิเคราะห์การแสดงออกของยีนในตัวอย่างได้ด้วยเครื่องมือวิทยาศาสตร์  Illumina Microarray

เทคนิคการใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ Illumina Microarray นี้จึงเป็นประโยชน์อย่างมากในการศึกษาการแสดงออกของยีนหรือการเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรม เช่น การวินิจฉัยโรค การค้นหายีนต้นเหตุของโรค หรือการศึกษาผลของยาต่อเซลล์ เป็นต้น

ประโยชน์ของเครื่องมือวิทยาศาสตร์ Illumina Microarray

เครื่องมือวิทยาศาสตร์ Illumina Microarrays เหมาะสำหรับการใช้หาในตัวอย่างหลายพันตัวอย่างเพื่อระบุการกลายพันธุ์ของจุดการแปรผันของโครงสร้างหรือการเปลี่ยนแปลงการแสดงออกของยีนรวมถึง Methylation

เครื่องมือวิทยาศาสตร์ Illumina Microarray มีประโยชน์ในงานวิจัย ดังนี้

  • เครื่องมือวิทยาศาสตร์ Illumina Microarray มีคุณภาพข้อมูลที่เชื่อถือได้
  • การนำเครื่องมือวิทยาศาสตร์ Illumina Microarray ไปใช้อย่างแพร่หลายทั่วโลกส่งเสริมการทำงานร่วมกันและเร่งการวิจัย
  • เครื่องมือวิทยาศาสตร์ Illumina Microarray สามารถตรวจจับการเปลี่ยนแปลงของโครโมโซมและการเปลี่ยนแปลงจำนวนสำเนา (CNV)
  • ขั้นตอนการทำงานของเครื่องมือวิทยาศาสตร์ Illumina Microarray สามารถปรับขนาดได้สำหรับการศึกษาขนาดใหญ่รวมถึงการสร้างจีโนไทป์ระดับประชากร
  • มีข้อมูลที่ยืดหยุ่น
  • มีเครื่องมือการจัดการการติดตามและสามารถตรวจสอบย้อนกลับในห้องปฏิบัติการ

วันนี้เราจะมาแนะนำเครื่องมือวิทยาศาสตร์ ที่ทางบริษัทเครื่องมือวิทยาศาสตร์ไบโอแอคทีฟ บริษัทของเราเป็นบริษัทนำเข้าเครื่องมือวิทยาศาสตร์ที่ทันสมัย ได้ทำการคัดสรรเครื่องมือวิทยาศาสตร์ ที่ใช้ทำการตรวจความแตกต่างของ DNA มาให้คุณแล้วโดยเครื่องมือวิทยาศาสตร์ที่จะแนะนำต่อไปนี้คือ เครื่องมือวิทยาศาสตร์ iScan System 

เครื่องมือวิทยาศาสตร์ iScan System 

เครื่องมือวิทยาศาสตร์ iScan System 

สามารถรองรับกลุ่มผลิตภัณฑ์ชุดตรวจ Illumina ที่เป็นนวัตกรรมใหม่สำหรับการวิเคราะห์จีโนไทป์ การวิเคราะห์ความแปรผันของจำนวนสำเนา (CNV) และเมทิลเลชันของ DNA นอกจากนี้ เครื่องมือวิทยาศาสตร์เครื่องสแกนยังเข้ากันได้กับ AutoLoader 2.x และหุ่นยนต์จัดการของเหลว ซึ่งช่วยลดเวลาในการปฏิบัติงานและสแกนได้ตลอด 24 ชั่วโมง เครื่องสแกนและส่วนประกอบต่างๆ เป็นแบบโมดูลาร์ทำให้เกิดระบบที่ปรับแต่งได้ซึ่งสามารถกำหนดค่าให้ตรงกับระดับปริมาณงานที่ต้องการได้

 

บทความที่เกี่ยวข้อง

หากใครกำลังมองหาเทคโนโลยีครื่องมือวิทยาศาสตร์ บริษัทเครื่องมือวิทยาศาสตร์ ไบโอแอคทีฟ จำกัด เป็นตัวแทนจำหน่ายเครื่องมือวิทยาศาสตร์ และอุปกรณ์ทางด้านวิทยาศาสตร์ อีกทั้งยังนำเข้าเครื่องมือวิทยาศาสตร์ชั้นนำ นอกจากนี้ทางเรายังจัดจำหน่ายเครื่องมือทางด้านอุตสาหกรรมต่างๆ รวมถึงอุปกรณ์ทั่วไปที่ใช้ในห้องปฏิบัติการ โดย บริษัทเครื่องมือวิทยาศาสตร์ ไบโอแอคทีฟ ทางเรามีผู้เชี่ยวชาญคอยให้คำปรึกษาฟรี

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม คลิก

หากสนใจเครื่องมือวิทยาศาสตร์ติดต่อได้ที่
เบอร์โทร : 0-2350-3090

Line : @Bio-Active Official

Facebook : Bio-Active Co.,Ltd