วิเคราะห์ลำดับเบส NGS ด้วยเครื่องมือวิทยาศาสตร์ยุคใหม่

วิเคราะห์ลำดับเบส NGS Next Generation Sequencing ด้วยเครื่องมือวิทยาศาสตร์ยุคใหม่

วิเคราะห์ลำดับเบส NGS ด้วยเครื่องมือวิทยาศาสตร์ยุคใหม่

วิเคราะห์ลำดับเบส NGS ด้วยเครื่องมือวิทยาศาสตร์ยุคใหม่ การวิเคราะห์ลำดับเบส (Sequencing) เป็นกระบวนการที่สำคัญในการศึกษาและวิจัยเกี่ยวกับพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิต โดยใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ที่เราสามารถรู้ได้ถึงลำดับของกรดอะมิโน (Amino Acid) ในโปรตีน หรือลำดับของเบส (Base) ในกรดนิวคลีโอไทด์ (DNA) หรือกรดริบอนิวคลีโอไทด์ (RNA) ซึ่งเป็นสารพันธุกรรมที่อยู่ในเซลล์ของสิ่งมีชีวิต

การวิเคราะห์ลำดับเบส NGS (Next Generation Sequencing) เป็นเทคโนโลยีการหาลำดับนิวคลีโอไทด์หรือกรดริบอนิวคลีโอไทด์ที่ใหม่กว่าเดิม โดยใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ยุคใหม่ในกระบวนการวิเคราะห์ ซึ่งเป็นวิธีที่มีความแม่นยำสูงและสามารถทำงานได้อย่างรวดเร็ว การเลือกใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ที่เหมาะสมจะช่วยให้ผู้วิจัยหรือนักวิทยาศาสตร์สามารถทำการวิเคราะห์ลำดับเบสได้อย่างมีประสิทธิภาพและตอบสนองต่อความต้องการของงานวิจัย

ลักษณะสําคัญของ NGS คือ 

  • สามารถหาลําดับนิวคลีโอไทด์ได้ครั้งละหลายล้านนิวคลีโอไทด์ ทําให้ได้ข้อมูลมากและรวดเร็วกว่า Sanger sequencing
  • ใช้หลักการของ massively parallel sequencing โดยใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์แบ่ง DNA/RNA ตัวอย่างออกเป็นชิ้นเล็กๆ แล้วทําการหาลําดับพร้อมกันในแต่ละชิ้น
  • ใช้หลักการ sequencing by synthesis (SBS) โดยเครื่องมือวิทยาศาสตร์เติมนิวคลีโอไทด์ทีละตัวเข้าไปในสาย DNA แล้วตรวจสอบนิวคลีโอไทด์นั้น
  • ต้องใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์และซอฟต์แวร์พิเศษในการวิเคราะห์ข้อมูลจํานวนมหาศาลที่ได้

 

เครื่องมือวิทยาศาสตร์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ลำดับเบส NGS ปัจจุบันมีหลากหลายชนิด ซึ่งแต่ละชนิดจะมีข้อดีและข้อเสียที่แตกต่างกันไป อย่างเช่น Illumina HiSeq, Ion Torrent, PacBio Sequel เป็นต้น

เครื่องมือวิทยาศาสตร์แต่ละชนิดจะมีการทำงานและการส่งผลที่แตกต่างกัน ซึ่งผู้วิจัยหรือนักวิทยาศาสตร์จะต้องพิจารณาเลือกใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ที่เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ของการวิจัยของตน

โดยเครื่องมือวิทยาศาสตร์ที่ใช้วิเคราะห์ NGS จะต้องใช้เครื่องมือและซอฟต์แวร์ต่างๆ ในกระบวนการวิเคราะห์ ดังนี้

โดยเครื่องมือวิทยาศาสตร์ที่ใช้วิเคราะห์ NGS จะต้องใช้เครื่องมือและซอฟต์แวร์ต่างๆ ในกระบวนการวิเคราะห์ ดังนี้

  1. เครื่องมือวิทยาศาสตร์หาลําดับนิวคลีโอไทด์ (DNA Sequencer) เป็นเครื่องมือวิทยาศาสตร์หลักในการหาลําดับนิวคลีโอไทด์ เช่น Illumina NovaSeq, PacBio Sequel II เป็นต้น
  2. เครื่องมือวิทยาศาสตร์เครื่องปั่นเหวี่ยงความเร็วสูง (High-speed Centrifuge) ใช้แยก DNA/RNA ออกจากสารอื่นๆในตัวอย่าง
  3. เครื่องมือวิทยาศาสตร์ Thermal Cycler ใช้ในขั้นตอน PCR เพื่อเพิ่มปริมาณ DNA
  4. เครื่องมือวิทยาศาสตร์เครื่องวัดความเข้มข้น DNA/RNA (Spectrophotometer)
  5. โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อวิเคราะห์ข้อมูล เช่น BaseSpace Sequence Hub, MEGA, BioEdit เป็นต้น
  6. เครื่องคอมพิวเตอร์และเซิร์ฟเวอร์ที่มีประสิทธิภาพสูง ใช้จัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลจํานวนมาก

 

เครื่องมือวิทยาศาสตร์ Chromium Controller

จากบริษัทเครื่องมือวิทยาศาสตร์ Bio-active เป็นตัวแทนจำหน่ายเครื่องมือวิทยาศาสตร์ ที่นำเข้าเครื่องมือวิทยาศาสตร์ที่ทันสมัย

เครื่องมือวิทยาศาสตร์, นำเข้าเครื่องมือวิทยาศาสตร์, ตัวแทนจำหน่ายเครื่องมือวิทยาศาสตร์, บริษัทเครื่องมือวิทยาศาสตร์, จำหน่ายอุปกรณ์วิทยาศาสตร์, จำหน่ายอุปกรณ์แลป, จำหน่ายเครื่องมือวิทยาศาสตร์, จำหน่ายเครื่องมือแลป, ตัวแทนจำหน่ายเครื่องมือวิทยาศาสตร์, นำเข้าเครื่องมือวิทยาศาสตร์, บริษัทเครื่องมือวิทยาศาสตร์, อุปกรณ์วิทยาศาสตร์, อุปกรณ์ห้องปฎิบัติการ, อุปกรณ์แลป, เครื่องมือวิทยาศาสตร์, เครื่องมือห้องปฎิบัติการ, เครื่องมือห้องแลป, เครื่องมือแลป

เครื่องมือวิทยาศาสตร์ Chromium Controller เป็นเครื่องมือวิทยาศาสตร์ที่มีขนาดกะทัดรัดและโฉบเฉี่ยว ผสมผสานหมายเลขพาร์ติชันขนาดใหญ่เข้ากับคลังบาร์โค้ดที่หลากหลายได้อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพเพื่อสร้างพาร์ติชันที่มีบาร์โค้ดมากกว่า 100,000 พาร์ติชั่นในเวลาไม่กี่นาทีเครื่องมือวิทยาศาสตร์ Chromium Controller มีขนาดที่พอดีกับห้องปฏิบัติการมาตรฐาน และช่วยให้ผู้ใช้สามารถเรียกใช้โซลูชัน Chromium ใดก็ได้ ตั้งแต่การวิเคราะห์จีโนมไปจนถึงเซลล์เดียว

บทความที่เกี่ยวข้อง

หากใครกำลังมองหาเทคโนโลยีเครื่องมือวิทยาศาสตร์  บริษัท ไบโอแอคทีฟ จำกัด เป็นตัวแทนจำหน่ายเครื่องมือวิทยาศาสตร์ และอุปกรณ์ทางด้านวิทยาศาสตร์ อีกทั้งยังนำเข้าเครื่องมือวิทยาศาสตร์ชั้นนำ นอกจากนี้ทางเรายังจัดจำหน่ายเครื่องมือทางด้านอุตสาหกรรมต่างๆ รวมถึงอุปกรณ์ทั่วไปที่ใช้ในห้องปฏิบัติการ โดย บริษัทเครื่องมือวิทยาศาสตร์ ไบโอแอคทีฟ ทางเรามีผู้เชี่ยวชาญคอยให้คำปรึกษาฟรี

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม คลิก

หากสนใจเครื่องมือวิทยาศาสตร์ติดต่อได้ที่
เบอร์โทร : 0-2350-3090

Line : @Bio-Active Official

Facebook : Bio-Active Co.,Ltd