Tag Archives: เครื่องมือแลป

เครื่องมือวิทยาศาสตร์พื้นฐาน เครื่องหมุนเหวี่ยงขนาดเล็กเหมาะกับการใช้งานประเภทใด

เครื่องมือวิทยาศาสตร์พื้นฐาน เครื่องหมุนเหวี่ยงขนาดเล็กเหมาะกับการใช้งานประเภทใด (1)

เครื่องมือวิทยาศาสตร์พื้นฐาน เครื่องหมุนเหวี่ยงขนาดเล็ก […]

เครื่องมือวิทยาศาสตร์พื้นฐานที่ใช้ดูดจ่ายสารละลายในห้องปฏิบัติการ

เครื่องมือวิทยาศาสตร์พื้นฐานที่ใช้ดูดจ่ายสารละลายในห้องปฏิบัติการ

เครื่องมือวิทยาศาสตร์พื้นฐานที่ใช้ดูดจ่ายสารละลายในห้อง […]

ไบโอแอคทีฟ บริษัทนำเข้าเครื่องมือวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการ NGS

ไบโอแอคทีฟ บริษัทนำเข้าเครื่องมือวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการ NGS

ไบโอแอคทีฟ บริษัทนำเข้าเครื่องมือวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้ […]

กระบวนการทำงานเครื่องมือวิทยาศาสตร์ ALB64 Thermo Bath, Digital, 220V.

กระบวนการทำงานเครื่องมือวิทยาศาสตร์ ALB64 Thermo Bath (1)

กระบวนการทำงานเครื่องมือวิทยาศาสตร์ ALB64 Thermo Bath, […]

เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ตัวช่วยเพิ่มประสิทธิ์ภาพเทคนิค PCR

เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ตัวช่วยเพิ่มประสิทธิ์ภาพเทคนิค PCR (1)

เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ตัวช่วยเพิ่มประสิทธิ์ภาพเทคนิค PC […]

เลือกบริษัทนำเข้าเครื่องมือวิทยาศาสตร์ ให้ได้มาตรฐาน

เลือกบริษัทนำเข้าเครื่องมือวิทยาศาสตร์ ให้ได้มาตรฐาน (1)

เลือกบริษัทนำเข้าเครื่องมือวิทยาศาสตร์ ให้ได้มาตรฐาน

ตู้อบ IKA Oven 125 basic dry เครื่องมือวิทยาศาสตร์พื้นฐานที่จำเป็นต้องมีทุกห้องปฏิบัติการ

ตู้อบ IKA Oven 125 basic dry เครื่องมือวิทยาศาสตร์พื้นฐานที่จำเป็นต้องมีทุกห้องปฏิบัติการ (1)

ตู้อบ IKA Oven 125 basic dry เครื่องมือวิทยาศาสตร์พื้นฐ […]

การใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์เครื่องอบฆ่าเชื้อด้วยพลาสมาให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุด

การใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์เครื่องอบฆ่าเชื้อด้วยพลาสมาใ […]

เครื่องมือวิทยาศาสตร์นับเซลล์อัตโนมัติมีประสิทธิภาพจริงหรือ

เครื่องมือวิทยาศาสตร์นับเซลล์อัตโนมัติมีประสิทธิภาพจริงหรือ (3)

เครื่องมือวิทยาศาสตร์นับเซลล์อัตโนมัติมีประสิทธิภาพจริง […]

ตู้ฆ่าเชื้อด้วยรังสียูวีเครื่องมือวิทยาศาสตร์ที่ช่วย ลดการปนเปื้อนจากปฏิกิริยา PCR

ตู้ฆ่าเชื้อด้วยรังสียูวีเครื่องมือวิทยาศาสตร์ที่ช่วย ลดการปนเปื้อนจากปฏิกิริยา PCR (1)

ตู้ฆ่าเชื้อด้วยรังสียูวีเครื่องมือวิทยาศาสตร์ที่ช่วย ลด […]