เครื่องมือวิทยาศาสตร์ที่ใช้วิเคราะห์ Genome

เครื่องมือวิทยาศาสตร์ที่ใช้วิเคราะห์ Genome (2)_2

เครื่องมือวิทยาศาสตร์ที่ใช้วิเคราะห์ Genome

เครื่องมือวิทยาศาสตร์ที่ใช้วิเคราะห์ Genome จีโนม (Genome) คือ สารพันธุกรรมทั้งหมดของสิ่งมีชีวิตหนึ่ง ๆ ซึ่งประกอบด้วย DNA โดย DNA จะบรรจุข้อมูลทางพันธุกรรมทั้งหมดของสิ่งมีชีวิตนั้น เช่น ยีน ลําดับเบส

การวิเคราะห์จีโนม (Genome analysis) 

เป็นการศึกษาลําดับนิวคลีโอไทด์ของดีเอ็นเอและจีโนมทั้งหมดของสิ่งมีชีวิต เพื่อให้เข้าใจลักษณะทางพันธุกรรม การแสดงออกของยีน และวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต โดยหนึ่งในวิธีที่เป็นที่นิยมในการวิเคราะห์จีโนม คือ เทคโนโลยีเครื่องมือวิทยาศาสตร์ NGS (Next Generation Sequencing) ที่เป็นเทคโนโลยีสำหรับหาลำดับ DNA 

เครื่องมือวิทยาศาสตร์ที่ใช้วิเคราะห์ Genome (2)_2

ประโยชน์ของการวิเคราะห์จีโนม 

 • ช่วยหาสาเหตุของโรคทางพันธุกรรม เช่น มะเร็ง หรือโรคทางเมแทบอลิซึม
 • ช่วยเข้าใจวิวัฒนาการและความสัมพันธ์ทางวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตต่างๆ
 • ช่วยปรับปรุงพันธุ์พืช สัตว์ และจุลินทรีย์ให้มีลักษณะตามต้องการ
 • ช่วยในงานด้านนิติวิทยาศาสตร์ เช่น การตรวจสอบความสัมพันธ์ทางพันธุกรรม
 • ช่วยค้นหายีนที่มีผลต่อการเกิดโรค ซึ่งนําไปสู่การพัฒนายาและวิธีการรักษาโรคได้

ดังนั้นการวิเคราะห์จีโนมจึงเป็นเครื่องมือสําคัญในการศึกษาชีววิทยาระดับโมเลกุล และมีประโยชน์อย่างยิ่งต่อความเข้าใจสิ่งมีชีวิต และการปรับปรุงสุขภาพของมนุษย์ สัตว์ และพืช

 

มีเครื่องมือวิทยาศาสตร์หลายชนิดที่ใช้ในการวิเคราะห์ Genome ดังนี้

 • Next Generation Sequencer เป็นเครื่องมือวิทยาศาสตร์ที่ใช้อ่านลําดับเบสของ DNA เช่น Illumina sequencing เป็นต้น
 • Microarray เป็นเครื่องมือวิทยาศาสตร์ที่ใช้ตรวจสอบการแสดงออกของยีน โดยการ hybridization ของ DNA กับ DNA probes
 • Polymerase Chain Reaction (PCR) เป็นเทคนิคที่ใช้ในการเพิ่มปริมาณของส่วนของ DNA ที่สนใจ
 • CRISPR เป็นเทคนิคที่ใช้ในการแก้ไขยีน โดยใช้ร่วมกับ enzyme เช่น Cas9
 • Bioinformatics tools เครื่องมือทางชีวสารสนเทศ ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลจีโนมจํานวนมหาศาล

เครื่องมือวิทยาศาสตร์เหล่านี้ช่วยให้สามารถศึกษาและวิเคราะห์ Genome ได้อย่างละเอียด ทําให้เข้าใจพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิตได้มากขึ้น

 

 

วันนี้เราจะมาแนะนำเครื่องมือวิทยาศาสตร์ ที่ทางบริษัทเครื่องมือวิทยาศาสตร์ไบโอแอคทีฟ บริษัทของเราเป็นบริษัทนำเข้าเครื่องมือวิทยาศาสตร์ที่ทันสมัย ได้ทำการคัดสรรเครื่องมือวิทยาศาสตร์ ที่ใช้ในการวิเคราะห์ Genome ด้วยเทคโนโลยี NGS  โดยเครื่องมือวิทยาศาสตร์ที่จะแนะนำต่อไปนี้คือ

เครื่องมือวิทยาศาสตร์ MiSeq Reagent Kit v2 (300-cycles)

เครื่องมือวิทยาศาสตร์ MiSeq Reagent Kit v2 (300-cycles)

เครื่องมือวิทยาศาสตร์ชุดรีเอเจนต์ MiSeq v2, 300 รอบต่อชุด 

เครื่องมือวิทยาศาสตร์ชุดรีเอเจนต์ MiSeq คือชุดสารเคมีและสารตั้งต้นที่ใช้สําหรับการวิเคราะห์ลําดับดีเอ็นเอโดยใช้เครื่องวิเคราะห์ลําดับดีเอ็นเอ MiSeq ของบริษัท Illumina

เครื่องมือวิทยาศาสตร์ MiSeq Reagent Kit v2 เป็นชุดน้ำยาเคมีสําหรับใช้ทําปฏิกิริยาลําดับเบสดีเอ็นเอบนเครื่องมือวิทยาศาสตร์ MiSeq ของ Illumina

วิธีใช้ เครื่องมือวิทยาศาสตร์ MiSeq Reagent Kit v2

 1. นําตัวอย่าง DNA/RNA มาทํา Library Preparation เพื่อเตรียม Fragment สําหรับทํา Sequencing
 2. เตรียม Reagent Cartridge โดยหยด Library ลงในช่อง Load Samples แล้วใส่ Flow Cell ลงในช่อง Flow Cell compartment
 3. นํา Reagent Cartridge ไปใส่ที่ MiSeq เครื่องจะดูด Reagent เข้าสู่ Flow Cell โดยอัตโนมัติ
 4. ตั้งค่า Sequencing Run Parameters เช่น Read Lengths, Index Sequences ใน MiSeq Operating Software
 5. เริ่มทํา Sequencing Run รอจน Sequencing สิ้นสุด ซึ่งใช้เวลาประมาณ 24-55 ชั่วโมง
 6. นํา Sequencing Data ไปวิเคราะห์ผลต่อไป

 

บทความที่เกี่ยวข้อง

หากใครกำลังมองหาเทคโนโลยีครื่องมือวิทยาศาสตร์ บริษัทเครื่องมือวิทยาศาสตร์ ไบโอแอคทีฟ จำกัด เป็นตัวแทนจำหน่ายเครื่องมือวิทยาศาสตร์ และอุปกรณ์ทางด้านวิทยาศาสตร์ อีกทั้งยังนำเข้าเครื่องมือวิทยาศาสตร์ชั้นนำ นอกจากนี้ทางเรายังจัดจำหน่ายเครื่องมือทางด้านอุตสาหกรรมต่างๆ รวมถึงอุปกรณ์ทั่วไปที่ใช้ในห้องปฏิบัติการ โดย บริษัทเครื่องมือวิทยาศาสตร์ ไบโอแอคทีฟ ทางเรามีผู้เชี่ยวชาญคอยให้คำปรึกษาฟรี

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม คลิก

หากสนใจเครื่องมือวิทยาศาสตร์ติดต่อได้ที่
เบอร์โทร : 0-2350-3090

Line : @Bio-Active Official

Facebook : Bio-Active Co.,Ltd