เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ปิเปตต์อิเล็กทรอนิกส์ VS ปิเปตต์ธรรมดา

เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ปิเปตอิเล็กทรอนิค VS ปิเปตธรรมดา

เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ปิเปตต์อิเล็กทรอนิกส์ VS ปิเปตต์ธรรมดา

เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ปิเปตต์อิเล็กทรอนิกส์ VS ปิเปตต์ธรรมดา เครื่องมือวิทยาศาสตร์ปิเปตต์เป็นอุปกรณ์สำคัญในห้องปฏิบัติการทางเคมีและชีววิทยา  เครื่องมือวิทยาศาสตร์ปิเปตต์ใช้ในการวัดและถ่ายเทของเหลวในปริมาณที่แม่นยำ โดยปิเปตต์แต่ละประเภทออกแบบมาเพื่อวัดของเหลวในปริมาณที่แตกต่างกัน วันนี้จะพาทุกคนมาดูความแตกต่างระหว่างเครื่องมือวิทยาศาสตร์ปิเปตต์อิเล็กทรอนิกส์กับปิเปตต์ธรรมดา จะแตกต่างกันอย่างไรไปชมกันเลยค่ะ

เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ปิเปตอิเล็กทรอนิค VS ปิเปตธรรมดา (2)

 

ส่วนประกอบของปิเปตต์หลักๆ มีดังนี้

  • ที่บีบ (Bulb) – ใช้สำหรับบีบเพื่อสร้างแรงดูดให้ของเหลวเข้าสู่ปิเปตต์
  • ท่อดูดของเหลว (Liquid intake tube) – ท่อที่ใช้สำหรับดูดของเหลวเข้าสู่เครื่องมือวิทยาศาสตร์ปิเปตต์
  • ส่วนเก็บของเหลว (Liquid reservoir) – บรรจุของเหลวที่ดูดเข้ามา
  • ปุ่มปล่อยของเหลว (Liquid dispensing button) – ใช้สำหรับควบคุมการปล่อยของเหลวออกจากปิเปตต์
  • ที่ใส่ปลอกปิเปตต์ (Pipette tip fitting) – ใส่ปลอกปิเปตต์เพื่อใช้ดูดและปล่อยของเหลว

เครื่องมือวิทยาศาสตร์ปิเปตต์มีหลายชนิด เช่น ปิเปตต์แก้ว ปิเปตต์อิเล็กทรอนิกส์ ปิเปตต์เดี่ยว ปิเปตต์หลายช่อง ใช้กันอย่างแพร่หลายในห้องปฏิบัติการ

 

การใช้งานของปิเปตต์

 

ความแตกต่างระหว่างปิเปตต์อิเล็กทรอนิกส์กับปิเปตต์ธรรมดา

  • หลักการทำงาน 

เครื่องมือวิทยาศาสตร์ปิเปตต์อิเล็กทรอนิกส์ ใช้มอเตอร์ไฟฟ้าและระบบอิเล็กทรอนิกส์ในการควบคุมปริมาตรของของเหลวที่ดูดหรือปล่อยออกมา

เครื่องมือวิทยาศาสตร์ปิเปตต์ธรรมดา ใช้แรงกดนิ้วมือในการควบคุมปริมาตรของเหลว

  • ความแม่นยํา

เครื่องมือวิทยาศาสตร์ปิเปตต์อิเล็กทรอนิกส์มีความแม่นยําสูง เพราะระบบอิเล็กทรอนิกส์ช่วยควบคุมปริมาตรได้แม่นยํากว่า

เครื่องมือวิทยาศาสตร์ปิเปตต์ธรรมดาอาจเกิดความคลาดเคลื่อนจากฝีมือของผู้ใช้

  • ความรวดเร็ว

เครื่องมือวิทยาศาสตร์ปิเปตต์อิเล็กทรอนิกส์ สามารถตั้งค่าปริมาตรและดูดของเหลวได้อย่างรวดเร็ว

เครื่องมือวิทยาศาสตร์ปิเปตต์ธรรมดา ต้องใช้เวลาในการปรับปริมาตรด้วยมือ

  • ความสะดวก

เครื่องมือวิทยาศาสตร์ปิเปตต์อิเล็กทรอนิกส์ สามารถโปรแกรมการทำงานไว้ล่วงหน้าได้ ทำให้สะดวกและรวดเร็วในการใช้งาน

เครื่องมือวิทยาศาสตร์ปิเปตต์ธรรมดา ต้องปรับปริมาตรด้วยมือทุกครั้ง ทำให้ใช้เวลามากกว่า

ดังนั้นจึงสรุปได้ว่า ปิเปตต์อิเล็กทรอนิกส์มีความแม่นยํา รวดเร็ว และสะดวกในการใช้งานกว่าปิเปตต์ธรรมดา

จำหน่ายอุปกรณ์วิทยาศาสตร์, จำหน่ายอุปกรณ์แลป, จำหน่ายเครื่องมือวิทยาศาสตร์, จำหน่ายเครื่องมือแลป, ตัวแทนจำหน่ายเครื่องมือวิทยาศาสตร์, นำเข้าเครื่องมือวิทยาศาสตร์, บริษัทเครื่องมือวิทยาศาสตร์, อุปกรณ์วิทยาศาสตร์, อุปกรณ์ห้องปฎิบัติการ, อุปกรณ์แลป, เครื่องมือวิทยาศาสตร์, เครื่องมือห้องปฎิบัติการ, เครื่องมือห้องแลป, เครื่องมือแลป ปิเปตต์

Single channel Electronic Pipettes 

Single channel Electronic Pipettes จากบริษัท Bio-active เป็นบริษัทนำเข้าเครื่องมือวิทยาศาสตร์ที่ทันสมัย มีการออกแบบปิเปตต์อิเล็กทรอนิกส์ให้ประหยัดแรง มีความแม่นยำและประสิทธิภาพการปิเปตต์สูงขึ้น

 

บทความที่เกี่ยวข้อง

หากใครกำลังมองหาเทคโนโลยีเครื่องมือวิทยาศาสตร์  บริษัท ไบโอแอคทีฟ จำกัด เป็นตัวแทนจำหน่ายเครื่องมือวิทยาศาสตร์ และอุปกรณ์ทางด้านวิทยาศาสตร์ อีกทั้งยังนำเข้าเครื่องมือวิทยาศาสตร์ชั้นนำ นอกจากนี้ทางเรายังจัดจำหน่ายเครื่องมือทางด้านอุตสาหกรรมต่างๆ รวมถึงอุปกรณ์ทั่วไปที่ใช้ในห้องปฏิบัติการ โดย บริษัทเครื่องมือวิทยาศาสตร์ ไบโอแอคทีฟ ทางเรามีผู้เชี่ยวชาญคอยให้คำปรึกษาฟรี

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม คลิก

หากสนใจเครื่องมือวิทยาศาสตร์ติดต่อได้ที่
เบอร์โทร : 0-2350-3090

Line : @Bio-Active Official

Facebook : Bio-Active Co.,Ltd