สกัด RNA จากแบคทีเรียด้วยเครื่องมือวิทยาศาสตร์

สกัด RNA จากแบคทีเรียด้วยเครื่องมือวิทยาศาสตร์ (1)

สกัด RNA จากแบคทีเรียด้วยเครื่องมือวิทยาศาสตร์ 

สกัด RNA จากแบคทีเรียด้วยเครื่องมือวิทยาศาสตร์ การสกัด RNA จากแบคทีเรีย คือ กระบวนการแยกและสกัด RNA ออกมาจากเซลล์ของแบคทีเรียด้วยเครื่องมือวิทยาศาสตร์

RNA (Ribonucleic acid) เป็นกรดนิวคลีอิกชนิดหนึ่งที่มีบทบาทสําคัญในการถอดรหัสพันธุกรรมและการแสดงออกของยีน การสกัด RNA ออกมาจากแบคทีเรียจะช่วยให้สามารถนํา RNA ไปวิเคราะห์หาลําดับนิวคลีโอไทด์ด้วยเครื่องมือวิทยาศาสตร์ต่างๆ เพื่อศึกษาการแสดงออกของยีน หรือตรวจหาเชื้อโรคได้

สกัด RNA จากแบคทีเรียด้วยเครื่องมือวิทยาศาสตร์ (2)

เครื่องมือวิทยาศาสตร์ AccuPrep® Bacterial RNA Extraction เป็นเครื่องมือวิทยาศาสตร์ชุดสารเคมีสําหรับสกัด RNA จากแบคทีเรีย

ลักษณะสําคัญของ AccuPrep® Bacterial RNA Extraction มีดังนี้

 • เป็นเครื่องมือวิทยาศาสตร์ชุดสําเร็จรูปสําหรับสกัด RNA จากแบคทีเรียโดยเฉพาะ เหมาะสําหรับงานวิจัยทางจุลชีววิทยา
 • มีสารเคมีและบัฟเฟอร์ที่ออกแบบมาเพื่อสกัด RNA จากแบคทีเรียโดยเฉพาะ
 • เป็นเครื่องมือวิทยาศาสตร์ที่สามารถสกัด RNA ที่มีคุณภาพสูงและบริสุทธิ์จากแบคทีเรียได้อย่างรวดเร็ว
 • มีโปรโตคอลการทํางานที่ง่าย ใช้เวลาเพียง 30-40 นาที
 • ไม่ต้องใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์พิเศษ สามารถทําได้ในห้องปฏิบัติการทั่วไป

ดังนั้นเครื่องมือวิทยาศาสตร์ AccuPrep® Bacterial RNA Extraction จึงเป็นชุดสารเคมีที่เหมาะสําหรับนักวิจัยที่ต้องการสกัด RNA จากแบคทีเรียเพื่อการวิเคราะห์ต่อไป

 

ขั้นตอนการใช้ AccuPrep® Bacterial RNA Extraction Kit เพื่อสกัด RNA จากแบคทีเรียมีดังนี้

 1. เตรียมเซลล์แบคทีเรีย โดยปั่น vortex ให้เซลล์กระจายตัวดี จากนั้นเก็บเซลล์ไว้ใน eppendorf tube
 2. เติม Lysis Buffer 600 μl ลงไปใน eppendorf ที่มีเซลล์ แล้วปั่น vortex นาน 15-30 วินาที เพื่อให้เซลล์แตก
 3. เติม Absolute Ethanol 600 μl ลงไป ผสมให้เข้ากัน โดยกลับหลอดหลายๆ ครั้ง
 4. ดูดสารละลายจากข้อ 3 ใส่ลงใน Column ปั่นเหวี่ยงที่ 12,000 rpm นาน 30 วินาที ทิ้งของเหลวที่ไหลลงมา
 5. เติม Wash Buffer 500 μl ลงใน Column ปั่นเหวี่ยงอีกครั้งเช่นเดิม ทิ้งของเหลว
 6. ทําข้อ 5 ซ้ำอีก 2 ครั้ง เพื่อล้าง Column อย่างสะอาด
 7. นํา Column ใส่ลงใน eppendorf tube ใหม่ เติม RNase Free Water 30-50 μl ลงไป แล้วปั่นเหวี่ยง 1 นาที เพื่อเก็บ RNA
 8. RNA ที่ได้สามารถนําไปวิเคราะห์ต่อไปได้ เก็บที่ -70 องศาเซลเซียส

 

วันนี้เราจะมาแนะนำเครื่องมือวิทยาศาสตร์ ที่ทางบริษัทเครื่องมือวิทยาศาสตร์ไบโอแอคทีฟ บริษัทของเราเป็นบริษัทนำเข้าเครื่องมือวิทยาศาสตร์ที่ทันสมัย ได้ทำการคัดสรรเครื่องมือวิทยาศาสตร์ ที่ใช้ทำการแยก DNA มาให้คุณแล้วโดยเครื่องมือวิทยาศาสตร์ที่จะแนะนำต่อไปนี้คือ เครื่องมือวิทยาศาสตร์ AccuPrep® Bacterial RNA Extraction

เครื่องมือวิทยาศาสตร์ AccuPrep® Bacterial RNA Extraction เครื่องมือวิทยาศาสตร์ นำเข้าเครื่องมือวิทยาศาสตร์ ตัวแทนจำหน่ายเครื่องมือวิทยาศาสตร์ บริษัทเครื่องมือวิทยาศาสตร์

เครื่องมือวิทยาศาสตร์ AccuPrep® Bacterial RNA Extraction 

เครื่องมือวิทยาศาสตร์ชุดสกัด RNA ของแบคทีเรีย AccuPrep® ช่วยให้สามารถสกัด RNA จากแบคทีเรียแกรมบวกและแกรมลบได้อย่างรวดเร็วและสะดวก โดยโปรตีนและสิ่งปนเปื้อนอื่นๆจะถูกกำจัดออกอย่างมีประสิทธิภาพ กระบวนการนี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการสกัดที่ปลอดภัยและสะดวก เนื่องจากไม่มีการใช้ตัวทำละลายอินทรีย์ การใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ชุดสกัด RNA จากแบคทีเรียของ AccuPrep® ทำให้คุณสามารถสกัด RNA ที่เสถียรได้โดยไม่สลายตัว และไม่เสียคุณสมบัติหรือคุณประโยชน์

บทความที่เกี่ยวข้อง

หากใครกำลังมองหาเทคโนโลยีครื่องมือวิทยาศาสตร์ บริษัทเครื่องมือวิทยาศาสตร์ ไบโอแอคทีฟ จำกัด เป็นตัวแทนจำหน่ายเครื่องมือวิทยาศาสตร์ และอุปกรณ์ทางด้านวิทยาศาสตร์ อีกทั้งยังนำเข้าเครื่องมือวิทยาศาสตร์ชั้นนำ นอกจากนี้ทางเรายังจัดจำหน่ายเครื่องมือทางด้านอุตสาหกรรมต่างๆ รวมถึงอุปกรณ์ทั่วไปที่ใช้ในห้องปฏิบัติการ โดย บริษัทเครื่องมือวิทยาศาสตร์ ไบโอแอคทีฟ ทางเรามีผู้เชี่ยวชาญคอยให้คำปรึกษาฟรี

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม คลิก

หากสนใจเครื่องมือวิทยาศาสตร์ติดต่อได้ที่
เบอร์โทร : 0-2350-3090

Line : @Bio-Active Official

Facebook : Bio-Active Co.,Ltd