เครื่องมือวิทยาศาสตร์ที่ช่วยในการเตรียมตัวอย่าง DNA

เครื่องมือวิทยาศาตร์ที่ช่วยในการเตรียมตัวอย่าง DNA

เครื่องมือวิทยาศาสตร์ที่ช่วยในการเตรียมตัวอย่าง DNA

เครื่องมือวิทยาศาสตร์ที่ช่วยในการเตรียมตัวอย่าง DNA การเตรียมตัวอย่าง DNA คือกระบวนการที่ผู้วิจัยต้องดำเนินการเพื่อเตรียมตัวอย่างของ DNA ให้พร้อมสำหรับการวิเคราะห์หรือการใช้งานต่อไป เช่น การศึกษาโครงสร้างของ DNA, การทำ PCR (Polymerase Chain Reaction) เพิ่มปริมาณสาร DNA, การศึกษาสันนิษฐานเชิงพันธุกรรม หรือการทำการตรวจวินิจฉัยโรคที่เป็นที่สนใจทางการแพทย์ โดยต่อไปนี้จะเป็นการแนะนำหนึ่งในเครื่องมือวิทยาศาสตร์ที่ช่วยในการเตรียมตัวอย่าง DNA

เครื่องมือวิทยาศาสตร์ที่ช่วยในการเตรียมตัวอย่าง DNA (2)

เครื่องมือวิทยาศาสตร์ Illumina DNA Prep with Exome คือชุดเครื่องมือวิทยาศาสตร์นําเข้าสําหรับเตรียมตัวอย่าง DNA เพื่อทําเอ็กโซมซีเควนซิ่ง (Exome Sequencing) บนเครื่อง Illumina

การ Exome Sequencing เป็นเทคนิคการหาลําดับ DNA บริเวณ Exome ซึ่งคือส่วนของยีนที่ถอดรหัส (Encode) เป็นโปรตีน

การเตรียมตัวอย่าง DNA ด้วย Illumina DNA Prep ที่มี Exome มีขั้นตอนดังนี้

  1. ใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์สกัด DNA จากตัวอย่าง เช่น เลือด หรือเนื้อเยื่อ ให้ได้ DNA ที่มีคุณภาพและปริมาณเพียงพอ
  2. ทํา DNA Shearing โดยใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ Sonicator เพื่อตัด DNA ให้ได้ขนาด 150-200 bp
  3. ทํา End Repair เพื่อแก้ไขปลายด้าน 5′ และ 3′ ของ DNA fragments ให้เรียบ
  4. เติม Adenine (A) ที่ปลาย 3′ ของ DNA fragments
  5. เชื่อมต่อเครื่องมือวิทยาศาสตร์ Adaptor ที่มี Thymine (T) ยื่นออกมาที่ปลาย 5′ เข้ากับ DNA fragments
  6. ทํา PCR amplification โดยใช้ primer จําเพาะต่อ Adaptor เพื่อเพิ่มปริมาณ DNA ที่ต่อ Adaptor แล้ว
  7. ทํา Size Selection เพื่อเลือกเฉพาะ DNA fragments ที่มีขนาด 150-200 bp
  8. ทํา Exome Enrichment โดยใช้ probe จําเพาะต่อ Exome regions เพื่อจับเฉพาะ DNA fragments บริเวณ Exome
  9. ทํา Sequencing Library Preparation ตามขั้นตอนมาตรฐานของ Illumina
  10. นําไปทํา DNA Sequencing บนเครื่อง Illumina เพื่ออ่านลําดับ Exome ของตัวอย่าง

นี่คือขั้นตอนหลักๆ ของการเตรียมตัวอย่าง DNA สําหรับ Illumina DNA Sequencing ที่มุ่งเน้นอ่านบริเวณ Exome ซึ่งจะช่วยให้สามารถวิเคราะห์หาการกลายพันธุ์ในยีนส่วน Exome ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเครื่องมือวิทยาศาสตร์ Illumina DNA Prep with Exome

Illumina DNA Prep with Exome 2.0 Plus Enrichment เครื่องมือวิทยาศาสตร์ นำเข้าเครื่องมือวิทยาศาสตร์ ตัวแทนจำหน่ายเครื่องมือวิทยาศาสตร์

วันนี้เราจะมาแนะนำเครื่องมือวิทยาศาสตร์ ที่ทางบริษัทเครื่องมือวิทยาศาสตร์ไบโอแอคทีฟ บริษัทของเราเป็นบริษัทนำเข้าเครื่องมือวิทยาศาสตร์ที่ทันสมัย ได้ทำการคัดสรรเครื่องมือวิทยาศาสตร์ ที่ช่วยในการเตรียมตัวอย่าง DNA มาให้คุณแล้วโดยเครื่องมือวิทยาศาสตร์ที่จะแนะนำต่อไปนี้คือ เครื่องมือวิทยาศาสตร์ Illumina DNA Prep with Exome

เครื่องมือวิทยาศาสตร์ Illumina DNA Prep with Exome คือ กระบวนการเตรียมตัวอย่าง DNA เพื่อทํา DNA Sequencing บนเครื่อง Illumina โดยเน้นที่บริเวณ Exome ซึ่งหมายถึง บริเวณของ genome ที่มีลําดับนิวคลีโอไทด์ที่แปลงรหัส (Encode) ไปเป็นโปรตีน

 

บทความที่เกี่ยวข้อง

หากใครกำลังมองหาเทคโนโลยีครื่องมือวิทยาศาสตร์ บริษัทเครื่องมือวิทยาศาสตร์ ไบโอแอคทีฟ จำกัด เป็นตัวแทนจำหน่ายเครื่องมือวิทยาศาสตร์ และอุปกรณ์ทางด้านวิทยาศาสตร์ อีกทั้งยังนำเข้าเครื่องมือวิทยาศาสตร์ชั้นนำ นอกจากนี้ทางเรายังจัดจำหน่ายเครื่องมือทางด้านอุตสาหกรรมต่างๆ รวมถึงอุปกรณ์ทั่วไปที่ใช้ในห้องปฏิบัติการ โดย บริษัทเครื่องมือวิทยาศาสตร์ ไบโอแอคทีฟ ทางเรามีผู้เชี่ยวชาญคอยให้คำปรึกษาฟรี

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม คลิก

หากสนใจเครื่องมือวิทยาศาสตร์ติดต่อได้ที่
เบอร์โทร : 0-2350-3090

Line : @Bio-Active Official

Facebook : Bio-Active Co.,Ltd