JOIN OUR TEAM

บริษัท ไบโอแอคทีฟ จำกัด เป็นบริษัทชั้นนำในการนำเข้าและจัดจำหน่าย ผลิตภัณฑ์ทางด้านเทคโนโลยีทางวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ และโรงงานอุตสาหกรรม ขณะนี้บริษัทฯ มีความต้องการที่จะขยายงาน พร้อมกับมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมสภาพแวดล้อม ในการทำงานเป็นทีมอย่างอบอุ่นให้พนักงานปฏิบัติงานอย่างเต็มที่ และช่วยให้บริษัทฯ บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้เราให้ความสำคัญกับความคิด และยอมรับการมีส่วนร่วมของพนักงาน เราเชื่อว่าพนักงานแต่ละคนมีส่วนช่วยในการเติมโต และความสำเร็จของเรา บริษัทฯ ยินดีต้อนรับบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ มาร่วมเป็นหนึ่งในความสำเร็จของเรา ดังตำแหน่งงานต่อไปนี้