Gene คืออะไร ?

อะไรคือยีน ?

ยีน (Gene) คือสิ่งที่บรรจุและกำหนดข้อมูลลักษณะต่าง ๆ ของตัวเรา ซึ่งเป็นสิ่งที่สืบทอดหรือได้รับมาจากพ่อแม่ ยกตัวอย่างเช่น ถ้าพ่อหรือว่าแม่ของเรามีตาสีฟ้า เราก็มีโอกาสที่จะมีดวงตาสีฟ้า หรือถ้าพ่อแม่ของเรามีผมหยิก เราก็มีโอกาสที่ผมเราก็จะหยิกเหมือนพ่อแม่ด้วยเช่นเดียวกัน ซึ่งมนุษย์ไม่ใช่สิ่งมีชีวิตเดียวที่มียีนอยู่ในร่างกาย เพราะว่าสัตว์หรือพืชต่าง ๆ ก็มียีนด้วยเช่นเดียวกัน


ยีนอยู่ตรงไหนในร่างกาย ?

ก็อยู่ภายในตัวเรานี่แหละ โดยเราจะเจอยีนได้ในพันธุกรรมของเรา (DNA) ซึ่ง DNA ของเราจะรวมตัวกันเป็นรูปร่างคล้ายปาท่องโก๋เรียกว่า โครโมโซม (Chromosome) ที่ปกติในร่างกายเราจะมี 23 คู่ อยู่ภายในเซลล์ โดยเซลล์แต่ละเซลล์ก็จะประกอบไปด้วยยีนประมาณ 25,000 – 35,000 ยีนเลยทีเดียว


ยีนทำงานยังไง ?

ยีนแต่ละตัวในร่างกายเราจะมีหน้าที่ในการสร้างโปรตีนทุกชนิดในร่างกายเรา ได้แก่เอนไซม์ (Enzyme) ที่ทำหน้าให้เกิดปฏิกิริยาเคมีทุกอย่างในตัวเรา เช่น ย่อยอาหาร การส่งกระแสประสาทเช่น รวมถึง เป็นส่วนประกอบของร่างกายเราอย่าง ผม, ฟัน, กระดูก,  กล้ามเนื้อ ภูมิคุ้มกัน หรือว่าเลือด ซึ่งโปรตีนที่ยีนสร้างก็มีส่วนช่วยในการเจริญเติบโตของร่างกาย หรือทำให้ร่างกายแข็งแรง โดยนักวิทยาศาสตร์ประมาณการว่ายีนแต่ละยีนในร่างกายเราอาจสร้างโปรตีนได้ถึง 10 ชนิดเลยทีเดียว 


 

ถ้ายีนในร่างกายมีปัญหาจะเกิดอะไรขึ้น ?!

ในปัจจุบันนักวิทยาศาสตร์กำลังค้นหาคำตอบว่า โปรตีนชนิดต่าง ๆ ที่ยีนผลิตขึ้นมานั้นสามารถทำอะไรได้บ้าง และถ้ายีนตัวใดตัวหนึ่งทำงานผิดปกติ ร่างกายเราจะมีอาการป่วยอะไรบ้าง และบางครั้งก็มีการเปลี่ยนแปลงของยีนที่เรียกว่าการกลายพันธุ์ ซึ่งการกลายพันธุ์ของยีนเป็นหนึ่งในสาเหตุของการเกิดมะเร็งและโรคต่าง ๆ เช่นเดียวกัน ดังนั้นการหาความผิดปกติของยีนในร่างกายเรา ก็จะทำให้เรารู้ว่าตัวเองมีความเสี่ยงในการเป็นโรคอะไรในอนาคต


 

Credits:

https://kidshealth.org/en/kids/what-is-gene.html

https://byjus.com/biology/genes/