เกี่ยวกับเรา

จากใจของเรา

นับเป็นเวลาหลายปีต่อเนื่องมา ตั้งแต่ บริษัท ไบโอแอคทีฟ จำกัด ได้ก่อตั้ง เมื่อปี 2539 เรารู้สึกภาคภูมิใจ ที่สามารถพัฒนาและเติบโตอย่างดีมาโดยตลอด ด้วยอาศัยพื้นฐานของวิสัยทัศน์ทางธุรกิจอย่างแน่วแน่ที่ว่า “We are your helping hands” (เราคือผู้ช่วยของท่าน) ที่พวกเราทุกคนยึดมั่นเสมอมา เราสามารถนำเสนอสินค้าและบริการสู่ท่าน อย่างครอบคลุม และรอบด้านทั้งทางด้าน ชีววิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาศาสตร์อุตสาหกรรม การตรวจวินิจฉัยโรคทางห้องปฏิบัติการ การตรวจวิเคราะห์พื้นฐาน และการตรวจวิเคราะห์ชั้นสูง ที่ใช้อยู่ทั้งในปัจจุบัน และเป็นที่ต้องการในอนาคต เรารู้สึกยินดีและถือเป็นเกียรติอย่างยิ่ง ที่มีโอกาสแบ่งปันและร่วมเป็นส่วนหนึ่ง ในความสำเร็จต่างๆของท่านผู้มีอุปการคุณทุกท่านในช่วงหลายปีที่ผ่านมา รวมถึงได้รับการสนับสนุนอย่างดี จากบรรดาผู้ผลิตสินค้าคุณภาพ และพันธมิตรทางธุรกิจต่างๆ ที่ช่วยผลักดันให้เราได้ก้าวเดินอย่างมั่นคงมาจนถึงวันนี้ เรายึดหลักการไม่ยอมหยุดอยู่กับที่ ด้วยการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อขยายความสำเร็จในคุณภาพของการบริการให้ไปสู่จุดสูงสุด และเราขอยึดมั่นในพันธสัญญา ที่จะเพิ่มขีดความสามารถ ในการยกระดับความพึงพอใจให้แก่ผู้มีอุปการคุณทุกท่านอย่างสม่ำเสมอ ให้สมกับคำว่า “We are your helping hands”

Year after year since the foundation in 1996, Bio-Active Co., Ltd. succeeded in growing continuously. Based on intensive business vision “We are your helping hands”, we were able to establish the nationwide largest product range for Life Science, Diagnostic, Analytical and Industrial communities for present and future.

We appreciate all past successes that we shared with our valued customers and all supports from our highly qualified supplier partners and business alliances that make us move to this present distance. We firmly believe in the tools of continuous improvement to enhance the highest possible service quality and we commit ourselves to continue and increase all capabilities to lift up our customers’ appreciation level as the meaning of “We are your helping hands”.