“จีโนมิกส์” (Genomics)

จีโนมิกส์ ปัจจุบัน ช่วยให้เข้าใจกลไกของสิ่งมีชีวิตอย่างละเอียดลึกซึ้ง โดยในปัจจุบัน “จีโนมิกส์” นอกจากจะมีบทบาทสำคัญในด้านการแพทย์แล้ว ยังเป็นประโยชน์ทางการศึกษาวิจัยเรื่องการแสดงออกของยีนก่อโรค เช่น โรคมะเร็งต่างๆ หรือ การค้นคว้าลึกลงไปในระดับโมเลกุล ทำให้สามารถรักษาผู้ป่วยได้ตรงจุด แม่นยำ และเหมาะสมสำหรับผู้ป่วยแต่ละรายมากขึ้น

ดังนั้น บริษัท ไบโอแอคทีฟ จำกัด จึงขอเป็นส่วนหนึ่งในการนำวิทยาการทางด้านวิทยาศาสตร์ดังกล่าวเข้ามา ผ่านเครื่องมือและน้ำยาตรวจวิเคราะห์โรคคุณภาพสูงจากทั่วโลกเข้ามาจำหน่าย โดยมีผลิตภัณฑ์ตั้งแต่เริ่มต้น การสกัดสารพันธุกรรม จนถึงการวิเคราะห์ผล เช่น

  • ชุดสกัดสารพันธุกรรมจากตัวอย่าง คุณภาพสูง ด้วยเทคโนโลยี Magnetic ได้ 16 ตัวอย่าง พร้อมน้ำยาสำเร็จรูป ง่ายต่อการใช้งาน
  • เครื่องควบคุมอุณหภูมิสำหรับขั้นตอน (PCR)
  • เครื่องแยกสารพันธุกรรมด้วยกระแสไฟฟ้า Electrophoresis
  • ชุดถ่ายภาพและวิเคราะห์เจล Gel Documentation ความละเอียดสูง พร้อมโปรแกรมการเก็บและวิเคราะห์ข้อมูล

ดูรายละเอียดสินค้าเพิ่มเติมได้ที่นี่ 

  หากต้องการสอบถามข้อมูลผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม

บริษัท บริษัท ไบโอแอคทีฟ จำกัด

188/1 อาคารไบโอแอคทีฟ ซอยศรีรุ้ง ถนนเชื้อเพลิง แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120

  0-2350-3090

 digital_marketing@bio-active.co.th

Follow Us: